skip to Main Content
+387 51 212 377 prizmabls@teol.net

ŽELIMO DA BUDEMO BOLJI !

Cilj naše kompanije je stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluge koje pružamo. U tu svrhu smo implementirali Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015.

Da bismo uspješno ostvarili naš cilj smatramo da je od izuzetnog značaja Vaše mišljenje kada su u pitanju naši proizvodi i naše usluge kao i vaše uopšteno mišljenje o svim uslugama koje vam pružamo.

Bićemo Vam izuzetno zahvalni ukoliko ispunite i pošaljete nam sljedeći upitnik.

Unaprijed Vam se srdačno zahvaljujemo na saradnji.

 

Molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja zaokružujući broj koji predstavlja stepen Vašeg zadovoljenja.
0 : potpuno nezadovoljan
5 : potpuno zadovoljan

Back To Top