skip to Main Content
+387 51 212 377 prizmabls@teol.net

PRIZMA PROFI SONIC H

1,400.00KM

Sadržaj Kompleta:

Kućište inhalatora PROFI SONIC H, crevo za inhalaciju sa ugrađenim grejačem (75 cm), bakteriološki filter, 3 posude za lek (jedna već instalirana), kabl za napajanje iz električne mreže i uputstvo za upotrebu.

Topla inhalaciona terapija
Inhalator sa ugrađenim sistemom grejanja aerosola za prijatnije inhalacije

Touch screen LCD
Za podešavanje parametara inhalacione terapije

Potpuno bešuman
Za maksimalan komfor tokom upotrebe (nivo buke: do 35 dB)

Veličina čestice
Čestice aerosola su optimalne veličine 0,5-5 μm

Trajanja inhalacije
Vreme trajanja inhalacije: 1 – 99 min (podesivo)

Brzina inhalacije
Brzina stvaranja aerosola: 0 – 3 ml/min (podesivo)

Protok vazduha
Protok vazduha: 0 – 20 l/min (podesivo)

Nivo grejanja aerosolna
Podešavanje nivoa grejanja aerosolna

Zapremina posude za lek
Zapremina posude za lek: 5 – 150 ml

Ostatatak leka
Mali ostatak leka: 1 ml

Bakteriološki filter
Tokom inhaliranja štiti korisnika od udisanja bakterija, čestica prašine i drugih nečistoća iz vazduha

Category:
Back To Top