skip to Main Content
+387 51 212 377 prizmabls@teol.net

HaloGenerator PrizSalt

7,000.00KM

Halogenerator je proizvod firme Prizma Kragujevac namjenjen za slane sobe, koje su trenutno hit kod liječenja oboljenja disajnih puteva.

Prizma BL Vam pored prodaje halogeneratora nudi i mogućnost komlentnog opremanja slane sobe po sistemu ključ u ruke, kao i sve informacije vezane za opremanje slanih soba.

Svi delovi halogeneratora koji dolaze u dodir sa solju izrađeni su od nerđajućeg čelika i ostalih nerđajućih materijala.
Radom halogeneratora upravlja ugrađeni mikroračunar. Korisnik upravlja halogeneratorom preko grafičkog ekrana osetljivog na dodir.
Korisnik može samostalno i jednostavno da podešava sledeće parametre terapije:
trajanje terapije (od 10 do 99 minuta, u koracima od 1 minut)
profil promene koncentracije soli tokom terapije (trajanje terapije podeljeno je na 10 koraka, a za svaki korak terapije može da se podesi koncentracija aerosola soli u opsegu od 0 do 100{395eca354609c002c8730770c880279e4113d5afd6048feb88e4b5d736bab893} kapaciteta uređaja.
Svi parametri terapije mogu da se sačuvaju u jednoj od 9 raspoloživih memorija i da se kasnije po želji koriste. Pored toga, tokom trajanja terapije moguće je dodatno ručno korigovanje koncentracije aerosola soli.
Upravljačka mikoračunarska jednica spojena je sa halogeneratorom putem kabla. To omogućava da se halogenerator postavi na zid slane sobe na mestu pogodnom za ugradnju, a da se upravljačka jedinica ugradi na mesto koje je osoblju pogodno za rukovanje halogeneratorom. U slučaju kada korisnik ima više slanih soba moguće je postaviti sve upravljačke jednice u jednu kontrolnu sobu i odatle upravljati radom svih slanih soba.
80{395eca354609c002c8730770c880279e4113d5afd6048feb88e4b5d736bab893} čestica soli u vazduhu slane sobe je veličine do 5mm.
Uređaj stvara mali nivo buke tokom rada.
Napajanje halogeneratora je iz monofazne gradske mreže napona 220V/50Hz. Potrošnja struje je 0.5 A.

Aparat je predviđen za “slanu sobu” površine do 20 kvadratnih metara.

Back To Top