skip to Main Content
+387 51 212 377 prizmabls@teol.net

Želimo zadovoljnog zaposlenog, jer samo takav će brinuti o PRIZMI i našem korisniku!

Želimo da naše poslovanje bude usaglašeno sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Želimo da reklamacije i prigovore korisnika iskoristimo u cilju povećanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga!

Želimo da naša životna sredina bude zdrava i učinićemo sve na sprečavanju zagađivanja i unapređenju zaštite životne sredine kroz doslednu primenu zahteva standarda i zakonskih propisa!

Stalnim poboljšavanjem efikasnosti integrisanih sistema menadžmenta, odnosno održavanjem njihove efikasnosti u odnosu na medicinske uređaje zadovoljićemo sve zahteve naših korisnika, jer znamo da će samo zadovoljan korisnik da nam se vrati!

Back To Top